Menu Close
        บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม เสริมอาหาร ภายใต้แบรนด์ ยูเอ็นซี (UNC) โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการคูปองนวัตกรรม (Innovation Coupon) ผลการวิจัยพบว่า เนื้อปลาที่โรงงานบริษัทใช้ผลิตลูกชิ้นปลานั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก มีปริมาณแคลเซียมสูง รวมทั้งโปรตีน และ แร่ธาตุมากกว่า13 ชนิด เป็นที่มาของ วิจัยและพัฒนาต่อยอดไปสู่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยผลวิจัยดังกล่าว ทำให้บริษัทตัดสินใจขยายธุรกิจใหม่ ไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อคุณประโยชน์ (ฟังก์ชันนัลดริงก์) ภายใต้แบรนด์ UNC โดยใช้โรงงานหลักในย่านพระราม 2 ซึ่งถือว่าเป็นฐานการผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าวเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน ที่สามารถผลิตสินค้ากลุ่มนี้ที่ได้จากปลาทะเลเพื่อทำตลาดเชิงพาณิชย์ได้อย่างจริงจังจากปัจจุบันมีโรงงานลักษณะนี้ ตั้งอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น
        บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม เสริมอาหาร ภายใต้แบรนด์ ยูเอ็นซี (UNC) โดยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการคูปองนวัตกรรม (Innovation Coupon) ผลการวิจัยพบว่า เนื้อปลาที่โรงงานบริษัทใช้ผลิตลูกชิ้นปลานั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก มีปริมาณแคลเซียมสูง รวมทั้งโปรตีน และ แร่ธาตุมากกว่า13 ชนิด เป็นที่มาของ วิจัยและพัฒนาต่อยอดไปสู่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยผลวิจัยดังกล่าว ทำให้บริษัทตัดสินใจขยายธุรกิจใหม่ ไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อคุณประโยชน์ (ฟังก์ชันนัลดริงก์) ภายใต้แบรนด์ UNC โดยใช้โรงงานหลักในย่านพระราม 2 ซึ่งถือว่าเป็นฐานการผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าวเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน ที่สามารถผลิตสินค้ากลุ่มนี้ที่ได้จากปลาทะเลเพื่อทำตลาดเชิงพาณิชย์ได้อย่างจริงจังจากปัจจุบันมีโรงงานลักษณะนี้ ตั้งอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น

หนังสือรับรองสิทธิบัตร

 

หนังสือรับรองสิทธิบัตร

 

ใบรับรอง

HACCP    GMP     HALAL

ใบรับรอง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)

ใบรับรองฮาลาล

ออกโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

หนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

ออกให้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

หนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

ออกให้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

UNC Calcium
UNC Calcium
      จนได้รับรางวัล สุดยอดแคลเซียมระดับโลก ที่ยุโรป ตั้งแต่ปี 2558-2564 รางวัลแคลเซียมที่สามารถดูดซึมได้ดีที่สุด 
จากธรรมชาติ ไม่มีสารตกค้าง ในร่างกาย  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และสภาหอการค้าไทย ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขันระดับโลกและเป็นฟอร์มแคลเซียมที่ดูดซึมและโมเลกุลเล็กที่สุดในโลก โดยไม่มีผลข้างเคียง เพราะทำมาจากธรรมชาติคือปลาทะเลน้ำลึก 
โดยมี literature review ว่าแคลเซียมโดยทั่วไปจะเป็นแร่ที่เมื่อลงไปในกระเพาะแล้วจะมีน้ำย่อย ทำปฏิกิริยาแล้ว 
อาจทำให้เกิดอาการท้องอืด ท้องผูก แต่ UNC CALCIUM นี้ไม่มีผลกระทบ เพราะเป็นแคลเซียมที่มาจากธรรมชาติ ใกล้เคียงกับฟอร์มของกระดูกเราโดยตรง จึงสามารถดูดซึมเป็นอาหารของกระดูกได้เลย โดยมีผลรับรองมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ด้วยว่าเป็นแคลเซียมที่ดีที่ดูดซึมได้ดีไม่มีสารตกค้างแม้กระทั้งในระดับเซลล์ UNC สุดยอดผลิตภัณฑ์แคลเซียมระดับโลก 
เป็นนวัตกรรมที่สร้างความภูมิใจ  จึงเป็นที่มาของการออกผลิตภัณฑ์ ยูเอ็นซี หรือ ยู แนทเชอร์รอล 
ครีเอทชั่น (UNC : Your Natural Creation) ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลัก พัฒนาออกเป็น 9 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 
ยูเอ็นซี แคลเซียม (UNC Calcium)
ยูเอ็นซี โปรจอย ( UNC Projoin) 
ผลิตภัณฑ์ (UNC AVA & UNC Astaxanthin)
ผลิตภัณฑ์ (UNC Your Begin)
ผลิตภัณฑ์ (UNC I CARE)
ผลิตภัณฑ์(UNC Beta Gin Cordy & UNC Your Time & UNC Nutra C) 
 
      จนได้รับรางวัล สุดยอดแคลเซียมระดับโลก ที่ยุโรป ตั้งแต่ปี 2558-2564 รางวัลแคลเซียมที่สามารถดูดซึมได้ดีที่สุด 
จากธรรมชาติ ไม่มีสารตกค้าง ในร่างกาย  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และสภาหอการค้าไทย ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขันระดับโลกและเป็นฟอร์มแคลเซียมที่ดูดซึมและโมเลกุลเล็กที่สุดในโลก โดยไม่มีผลข้างเคียง เพราะทำมาจากธรรมชาติคือปลาทะเลน้ำลึก 
โดยมี literature review ว่าแคลเซียมโดยทั่วไปจะเป็นแร่ที่เมื่อลงไปในกระเพาะแล้วจะมีน้ำย่อย ทำปฏิกิริยาแล้ว 
อาจทำให้เกิดอาการท้องอืด ท้องผูก แต่ UNC CALCIUM นี้ไม่มีผลกระทบ เพราะเป็นแคลเซียมที่มาจากธรรมชาติ ใกล้เคียงกับฟอร์มของกระดูกเราโดยตรง จึงสามารถดูดซึมเป็นอาหารของกระดูกได้เลย โดยมีผลรับรองมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ด้วยว่าเป็นแคลเซียมที่ดีที่ดูดซึมได้ดีไม่มีสารตกค้างแม้กระทั้งในระดับเซลล์ UNC สุดยอดผลิตภัณฑ์แคลเซียมระดับโลก 
เป็นนวัตกรรมที่สร้างความภูมิใจ  จึงเป็นที่มาของการออกผลิตภัณฑ์ ยูเอ็นซี หรือ ยู แนทเชอร์รอล 
ครีเอทชั่น (UNC : Your Natural Creation) ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลัก พัฒนาออกเป็น 9 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 
ยูเอ็นซี แคลเซียม (UNC Calcium)
ยูเอ็นซี โปรจอย ( UNC Projoin) ผลิตภัณฑ์ดูแลกระดูกและข้อ
ผลิตภัณฑ์ (UNC AVA & UNC Astaxanthin)
ผลิตภัณฑ์ (UNC Your Begin)
ผลิตภัณฑ์ (UNC I CARE)
ผลิตภัณฑ์ (UNC Beta Gin Cordy & UNC Your Time & UNC Nutra C) 

 

 
คุณรู้หรือไม่ว่า แคลเซียม ( Calcium )มีประโยชน์
• ช่วยให้กระดูกและฟัน มีสุขภาพที่แข็งแรง
• ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกเสื่อม และ กระดูกหัก
• ช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่
• ช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับ
• มีส่วนช่วยให้จังหวะการเต้นของหัวใจเป็นปกติ
• ช่วย ป้องกัน การเกิดโรคกระดูกอ่อน
• ช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกน่วม
• ช่วยป้องกันภาวะกระดูกพรุน
• ช่วยป้อกันกันอาการกระดูกหักง่ายในวัยสูงอายุ
ที่มา :: โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา
UNC Calcium ผลิตและวิจัยโดยคนไทย มีส่วนผสมหลักมาจากปลาทะเลน้ำลึก 
คุณรู้หรือไม่ว่า แคลเซียมมีประโยชน์
• ช่วยให้กระดูกและฟัน มีสุขภาพที่แข็งแรง
• ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกเสื่อม และ กระดูกหัก
• ช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่
• ช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับ
• มีส่วนช่วยให้จังหวะการเต้นของหัวใจเป็นปกติ
• ช่วย ป้องกัน การเกิดโรคกระดูกอ่อน
• ช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกน่วม
• ช่วยป้องกันภาวะกระดูกพรุน
• ช่วยป้อกันกันอาการกระดูกหักง่ายในวัยสูงอายุ
ที่มา :: โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา

UNC LAB ในสื่อต่างๆ

      แคลเซียมนวัตกรรม ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ เกยูร โชคล้ำเลิศ   
ผจก.บจก.ยู้ ฟิชบอล ที่ผลิตภัณฑ์ UNC CALCIUM ได้รับ 2 เหรียญทองในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมโลก ที่ เมืองคาโทวิซ 
สาธารณรัฐโปแลนด์
ผู้ประกอบการรับรางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรม
เมื่อเร็วๆนี้ นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย และอดีต ส.ส.นครนายก พรรคเพื่อไทย
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร  และ ดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ ในฐานะกรรมการ ผจก.บจก.ยู้ฟิชบอล
ได้เข้าร่วมในการประกวดนวัตกรรม 7Innovation Award ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2020  คือนวัตกรรมสิ่งที่เหลือใช้
จากลูกชิ้นปลาแล้วนำมาทำเป็นอาหารเสริม ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรม 7Innovation Award ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี2020
พร้อมกับการรับเงินรางวัล จำนวน 200,000 บาท  และรับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศจากผลงาน UNC Calcium 
จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
โดยงานนี้เกิดจากการผนึกกำลังกันของ ซีพี ออลล์ พร้อมด้วย 10 หน่วยงานระดับประเทศ ได้แก่ 
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช.) , 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.), 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) , 
สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย(Thai-BISPA), 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, 
สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  
จัดงาน  “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2020”  และการประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 
“เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์”เป็นปีที่ 7 มุ่งเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมจากบริษัทเอสเอ็มอีหรือสตาร์ทอัพสัญชาติไทย
ที่มีความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพโดดเด่น สามารถต่อยอดให้เป็นสินค้านวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย
ในระดับประเทศหรือระดับโลกได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดทางให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ทดสอบสิ่งใหม่ ๆ
กับผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศ
ตอกย้ำแนวคิดการผลักดันผู้ประกอบการ “ให้นวัตกรรมเป็นพลังเปลี่ยนโลก”
ผู้ประกอบการรับรางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรม
เมื่อเร็วๆนี้ นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย และอดีต ส.ส.นครนายก พรรคเพื่อไทย
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร  และ ดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ ในฐานะกรรมการ ผจก.บจก.ยู้ฟิชบอล
ได้เข้าร่วมในการประกวดนวัตกรรม 7Innovation Award ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2020  คือนวัตกรรมสิ่งที่เหลือใช้
จากลูกชิ้นปลาแล้วนำมาทำเป็นอาหารเสริม ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรม 7Innovation Award ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี2020
พร้อมกับการรับเงินรางวัล จำนวน 200,000 บาท  และรับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศจากผลงาน UNC Calcium 
จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
โดยงานนี้เกิดจากการผนึกกำลังกันของ ซีพี ออลล์ พร้อมด้วย 10 หน่วยงานระดับประเทศ ได้แก่ 
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช.) , 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.), 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) , 
สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย(Thai-BISPA), 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, 
สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  
จัดงาน  “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2020”  และการประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 
“เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์”เป็นปีที่ 7 มุ่งเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมจากบริษัทเอสเอ็มอีหรือสตาร์ทอัพสัญชาติไทย
ที่มีความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพโดดเด่น สามารถต่อยอดให้เป็นสินค้านวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย
ในระดับประเทศหรือระดับโลกได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดทางให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ทดสอบสิ่งใหม่ ๆ
กับผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศ
ตอกย้ำแนวคิดการผลักดันผู้ประกอบการ “ให้นวัตกรรมเป็นพลังเปลี่ยนโลก”
UNC Calcium