Menu Close

โรคภูมิแพ้ ทำไมแต่ละคนมีอาการต่างกัน

👉ไขข้อข้องใจ ‘ โรคภูมิแพ้ ‘ ทำไมแต่ละคนมีอาการต่างกัน‼️

 
โรคภูมิแพ้ จะแสดงอาการกับหลายๆระบบในร่างกาย ซึ่งอาการของโรค มักจะขึ้นอยู่กับชนิดของโรค
.
ถ้าเป็นบริเวณจมูก เรียกว่า โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ หรือภูมิแพ้อากาศ แต่ถ้าเป็นบริเวณผิวหนัง จะเรียกว่าโรค  ผิวหนังอักเสบภูมิแพ้
.
การที่คนเราเป็นภูมิแพ้ชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นอยู่กับยีนส์หรือพันธุกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยมีสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น
.
นั่นหมายความว่า หากคนสองคนเป็นภูมิแพ้ชนิดเดียวกัน แต่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน อาการของภูมิแพ้ก็จะแตกต่างกัน
💢สาเหตุของอาการภูมิแพ้ ไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์เท่านั้น แต่ยังเกิดจากสภาพแวดล้อมและรูปแบบการใช้ชีวิตด้วย
 
ในกลุ่มพ่อแม่ที่เป็นภูมิแพ้ ลูกจะมีโอกาสเป็นภูมิแพ้สูงถึง 70%แต่ถ้าพ่อหรือแม่ คนใดคนหนึ่งเป็นภูมิแพ้ ลูกจะมีโอกาสเป็น 30-50% และผู้ที่มาจากครอบครัว ที่ไม่มีประวัติการเป็นภูมิแพ้เลย จะมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้เพียง10%