Menu Close

สาเหตุการเกิด โรคกระดูกเสื่อม และ กระดูกพรุน

สาเหตุการเกิด โรคกระดูกเสื่อม และ กระดูกพรุน

1.สาเหตุจากกรรมพันธุ์

บุคคลในครอบครัว เช่น ปู่ ยา ตา ยาย ถ้าท่านเหล่านั้นมีอาการของโรคกระดูกพรุนอย่างชัดเจน โอกาสที่บุตรหลานจะมีอาการ เช่นกันนั้นสูงถึง 80% ส่วน 20% ที่เหลือนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะในการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย

2.ยาสเตียรอยด์

ที่ผสมอยู่ในยาต่างๆ ยาสมุนไพร ยาลูกกลอนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนยาอย่างถูกต้อง อาจทำลายความแข็งแรงของมวลกระดูกได้การให้สารเคมีก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีการทำลายเซลล์กระดูก ซึ่งนำไปสู่โรคกระดูกพรุน

3.บุหรี่ และ แอลกอฮอล์

 จะทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้น้อย จึงทำให้กระดูกไม่รับแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอ ต่อการสร้างความแข็งแรงของกระดูก และ ดื่มแอลกอฮอล์ จะลดประสิทธิภาพการดูดซึม ธาตุแคลเซียมในร่างกายทำให้กระดูกเสื่อมและหดลงเร็ว

4.คาเฟอีน

ไม่ว่าจะเป็นชา กาแฟ ช็อกโกแลต โกโก้ น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอื่นๆ  ก็ทำให้ กระดูกเสื่อม ได้ง่ายขึ้น เพราะคาเฟอีนจะทำให้ร่างกาย ขับเอาแคลเซียมออกไปจากร่างกายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้น้ำอัดลมยังมีกรดฟอสฟอรัสที่อาจกัดกระดูกให้กร่อนลงได้อีกด้วย

5.ฮอร์โมน

เรื่องของฮอร์โมนกับอายุที่มากขึ้น อาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่วัยหนุ่มสาวบางรายที่ ต้องเข้ารับการรักษาโรคอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศ ทำให้ฮอร์โมนเพศลดลง เช่น ผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูก สตรีวัยหมดประจำเดือน

6.ขาดวิตามินดี

หากเก็บตัวอยู่ในบ้านตลอดเวลา หรือไม่เคยสัมผัสถูกแสงแดดยามเช้าที่มี วิตามินดี อยู่ด้วย อาจทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมไปใช้ในการสร้างกระดูกน้อยลง

7.ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ

ปริมาณแคลเซียมในร่างกายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่จะช่วยรักษาให้มวลกระดูกแข็งแรง หากไม่ได้รับแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอ  ตั้งแต่ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว ซึ่งเป็นช่วงที่ สามารถสร้างความหนาแน่นของ มวลกระดูก มากที่สุด**ก็เป็นเหตุให้ กระดูกเสื่อม และ กระดูกพรุน ได้

 

 

สาเหตุการเกิด โรคกระดูกเสื่อม และ กระดูกพรุน
1.สาเหตุจากกรรมพันธุ์
บุคคลในครอบครัว เช่น ปู่ ยา ตา ยาย ถ้าท่านเหล่านั้นมีอาการของโรคกระดูกพรุนอย่างชัดเจน โอกาสที่บุตรหลานจะมีอาการ เช่นกันนั้นสูงถึง 80% ส่วน 20% ที่เหลือนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะในการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย
2.ยาสเตียรอยด์
ที่ผสมอยู่ในยาต่างๆ ยาสมุนไพร ยาลูกกลอนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนยาอย่างถูกต้อง อาจทำลายความแข็งแรงของมวลกระดูกได้การให้สารเคมีก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีการทำลายเซลล์กระดูก ซึ่งนำไปสู่โรคกระดูกพรุน
3.บุหรี่ และ แอลกอฮอล์
 จะทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้น้อย จึงทำให้กระดูกไม่รับแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอ ต่อการสร้างความแข็งแรงของกระดูก และ ดื่มแอลกอฮอล์ จะลดประสิทธิภาพการดูดซึม ธาตุแคลเซียมในร่างกายทำให้กระดูกเสื่อมและหดลงเร็ว
4.คาเฟอีน
ไม่ว่าจะเป็นชา กาแฟ ช็อกโกแลต โกโก้ น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอื่นๆ  ก็ทำให้ กระดูกเสื่อม ได้ง่ายขึ้น เพราะคาเฟอีนจะทำให้ร่างกาย ขับเอาแคลเซียมออกไปจากร่างกายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้น้ำอัดลมยังมีกรดฟอสฟอรัสที่อาจกัดกระดูกให้กร่อนลงได้อีกด้วย
5.ฮอร์โมน
เรื่องของฮอร์โมนกับอายุที่มากขึ้น อาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่วัยหนุ่มสาวบางรายที่ ต้องเข้ารับการรักษาโรคอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศ ทำให้ฮอร์โมนเพศลดลง เช่น ผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูก สตรีวัยหมดประจำเดือน
6.ขาดวิตามินดี
หากเก็บตัวอยู่ในบ้านตลอดเวลา หรือไม่เคยสัมผัสถูกแสงแดดยามเช้าที่มี วิตามินดี อยู่ด้วย อาจทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมไปใช้ในการสร้างกระดูกน้อยลง
7.ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ
ปริมาณแคลเซียมในร่างกายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่จะช่วยรักษาให้มวลกระดูกแข็งแรง หากไม่ได้รับแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอ  ตั้งแต่ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว ซึ่งเป็นช่วงที่ สามารถสร้างความหนาแน่นของ มวลกระดูก มากที่สุด**ก็เป็นเหตุให้ กระดูกเสื่อม และ กระดูกพรุน ได้
 
 
สาเหตุการเกิด โรคกระดูกเสื่อม และ กระดูกพรุน
1.สาเหตุจากกรรมพันธุ์
บุคคลในครอบครัว เช่น ปู่ ยา ตา ยาย ถ้าท่านเหล่านั้นมีอาการของโรคกระดูกพรุนอย่างชัดเจน โอกาสที่บุตรหลานจะมีอาการ เช่นกันนั้นสูงถึง 80% ส่วน 20% ที่เหลือนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะในการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย
2.ยาสเตียรอยด์
ที่ผสมอยู่ในยาต่างๆ ยาสมุนไพร ยาลูกกลอนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนยาอย่างถูกต้อง อาจทำลายความแข็งแรงของมวลกระดูกได้การให้สารเคมีก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีการทำลายเซลล์กระดูก ซึ่งนำไปสู่โรคกระดูกพรุน
3.บุหรี่ และ แอลกอฮอล์
 จะทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้น้อย จึงทำให้กระดูกไม่รับแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอ ต่อการสร้างความแข็งแรงของกระดูก และ ดื่มแอลกอฮอล์ จะลดประสิทธิภาพการดูดซึม ธาตุแคลเซียมในร่างกายทำให้กระดูกเสื่อมและหดลงเร็ว
4.คาเฟอีน
ไม่ว่าจะเป็นชา กาแฟ ช็อกโกแลต โกโก้ น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอื่นๆ  ก็ทำให้ กระดูกเสื่อม ได้ง่ายขึ้น เพราะคาเฟอีนจะทำให้ร่างกาย ขับเอาแคลเซียมออกไปจากร่างกายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้น้ำอัดลมยังมีกรดฟอสฟอรัสที่อาจกัดกระดูกให้กร่อนลงได้อีกด้วย
5.ฮอร์โมน
เรื่องของฮอร์โมนกับอายุที่มากขึ้น อาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่วัยหนุ่มสาวบางรายที่ ต้องเข้ารับการรักษาโรคอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศ ทำให้ฮอร์โมนเพศลดลง เช่น ผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูก สตรีวัยหมดประจำเดือน
6.ขาดวิตามินดี
หากเก็บตัวอยู่ในบ้านตลอดเวลา หรือไม่เคยสัมผัสถูกแสงแดดยามเช้าที่มี วิตามินดี อยู่ด้วย อาจทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมไปใช้ในการสร้างกระดูกน้อยลง
7.ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ
ปริมาณแคลเซียมในร่างกายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่จะช่วยรักษาให้มวลกระดูกแข็งแรง หากไม่ได้รับแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอ  ตั้งแต่ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว ซึ่งเป็นช่วงที่ สามารถสร้างความหนาแน่นของ มวลกระดูก มากที่สุด**ก็เป็นเหตุให้ กระดูกเสื่อม และ กระดูกพรุน ได้
 
 
UNC Calcium