Menu Close

แค่ฝุ่นเข้าตาไม่อันตราย จริงหรอ

ฝุ่นเข้าตา เจ็บตา

แค่ฝุ่นเข้าตาไม่อันตราย จริงหรอ

หลายคนคงเคยโดนลมพัดฝุ่นเข้าตายิ่งใครที่ทำงานตากแดดโดน ฝุ่น ลมมลภาวะ บ่อย อาจเสี่ยงเป็นต้อลม ต้อเนื้อ ได้.ใครที่ทำงานกลางแจ้งพบเจอ ลม ควัน ฝุ่น ดิน พัดเข้าตาบ่อยๆ แค่ขยี้ๆ แล้วหาย แต่จะมีอาการตาแดง ระคายเคืองตา ไม่สบายตา ตามมาด้วย.ถ้าเป็นมากอาจมองไม่ชัด การมองเห็นอาจผิดปกติควรทำความสะอาดตาหรือใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับล้างดวงตา เพื่อความสะอาดลดการระคายเคือง.🌟

แค่ฝุ่นเข้าตาไม่อันตราย จริงหรอ❓

หลายคนคงเคยโดนลมพัดฝุ่นเข้าตายิ่งใครที่ทำงานตากแดดโดน ฝุ่น ลมมลภาวะ บ่อย อาจเสี่ยงเป็นต้อลม ต้อเนื้อ ได้.ใครที่ทำงานกลางแจ้งพบเจอ ลม ควัน ฝุ่น ดิน พัดเข้าตาบ่อยๆ แค่ขยี้ๆ แล้วหาย แต่จะมีอาการตาแดง ระคายเคืองตา ไม่สบายตา ตามมาด้วย.ถ้าเป็นมากอาจมองไม่ชัด การมองเห็นอาจผิดปกติควรทำความสะอาดตาหรือใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับล้างดวงตาเพื่อความสะอาดลดการระคายเคือง