Menu Close

แคลเซียม กับ อาการ ปวด ประจำเดือน สัมพันธ์ กันอย่างไร

แคลเซียม กับ อาการปวดประจำเดือน สัมพันธ์ กันอย่างไร

แพทย์หญิงซูซาน ธีร์-จาคอบส์ แห่งโรงพยาบาลเซนต์ลุคส์โรสแวลต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้กินแคลเซียมวันละ 1,200มิลลิกรัม จะช่วยลดปัญหาปวดท้องประจำเดือนได้  นอกจากนี้ Calcium มีองค์ประกอบของ แคลเซียมและวิตามินดีมีส่วนช่วยลด ลดอาการ PMS ได้การศึกษาหนึ่งพบว่าผู้หญิงที่มีวิตามินดีในร่างกายจะมีอาการ PMS ต่ำกว่า 40 %เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่มีวิตามินดี ฟื้นฟูอาการปวดท้องประจำเดือนและภาวะหงุดหงิดง่ายด้วย อาการก่อนมีประจำเดือนเช่น ปวดหัวอารมแปรปรวน ซึมเศร้า อยากอาหารเป็นต้นโดยมีการศึกษาพบว่าผู้หญิงที่รับประทานแคลเซียมขนาด 1,200 มิลลิกรรมต่อวัน จะลดอาการก่อนมีประจำเดือนได้ร้อยละ 50

 

คุณประโยชน์ ของ แคลเซียม

 

แคลเซียม กับ อาการปวดประจำเดือน สัมพันธ์ กันอย่างไร
แพทย์หญิงซูซาน ธีร์-จาคอบส์ แห่งโรงพยาบาลเซนต์ลุคส์โรสแวลต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้กินแคลเซียมวันละ 1,200
มิลลิกรัม จะช่วยลดปัญหาปวดท้องประจำเดือนได้  นอกจากนี้ Calcium มีองค์ประกอบของ แคลเซียมและวิตามินดี มีส่วนช่วยลด ลดอาการ PMS ได้การศึกษาหนึ่งพบว่าผู้หญิงที่มีวิตามินดีในร่างกายจะมีอาการ PMS ต่ำกว่า 40 % เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่มีวิตามินดี ฟื้นฟูอาการปวดท้องประจำเดือนและภาวะหงุดหงิดง่ายด้วย อาการก่อนมีประจำเดือน
เช่น ปวดหัวอารมแปรปรวน ซึมเศร้า อยากอาหารเป็นต้นโดยมีการศึกษาพบว่าผู้หญิงที่รับประทานแคลเซียมขนาด 1,200 มิลลิกรรมต่อวัน จะลดอาการก่อนมีประจำเดือนได้ร้อยละ 50
 
คุณประโยชน์ ของ แคลเซียม