Menu Close

อาการแพ้ คือ ?

อาการแพ้ คือ

อาการแพ้ คือ ?

      การตอบสนองของร่างกายที่ไวต่อสารก่อภูมิแพ้ความรุนแรงแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับร่างกายและสภาพแวดล้อม

7 อาการแพ้ที่พบได้บ่อย

1. มีผื่นคันขึ้นตามผิวหนัง
2. คัดจมูก จาม น้ำมูกไหล
3. แน่นหน้าอก หายใจติดขัด
4. คันตา เคืองตา ตาแดง
5. มีอาการไอ เจ็บหน้าอก
6. รอบๆ ริมฝีปากบวมแดง
7. อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย

สาเหตุของการแพ้

-พันธุกรรม
-สภาพอากาศ
-ความเครียด
-พักผ่อนน้อย
-การสัมผัสหรือได้รับสารก่อภูมิแพ้

ผู้ป่วยควรเลี่ยงการสัมผัส สูดดม หรือ ทานอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ และนอนอย่างน้อย 8 ชม.

อาการแพ้ คือ ?

      การตอบสนองของร่างกายที่ไวต่อสารก่อภูมิแพ้ความรุนแรงแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับร่างกายและสภาพแวดล้อม
7 อาการแพ้ที่พบได้บ่อย
1. มีผื่นคันขึ้นตามผิวหนัง
2. คัดจมูก จาม น้ำมูกไหล
3. แน่นหน้าอก หายใจติดขัด
4. คันตา เคืองตา ตาแดง
5. มีอาการไอ เจ็บหน้าอก
6. รอบๆ ริมฝีปากบวมแดง
7. อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย
สาเหตุของการแพ้
-พันธุกรรม
-สภาพอากาศ
-ความเครียด
-พักผ่อนน้อย
-การสัมผัสหรือได้รับสารก่อภูมิแพ้
ผู้ป่วยควรเลี่ยงการสัมผัส สูดดม หรือ ทานอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ และนอนอย่างน้อย 8 ชม.