Menu Close

อาการปวดหัวผิดปกติ

อาการปวดหัวผิดปกติ

1.มีอาการปวดหัว หลังจากไอ ก้มตัวออกกำลังกายอย่างหนัก หรือมีเพศสัมพันธ์

2.มีอาการอ่อนแรง วิงเวียนศีรษะ มีปัญหาในการทรงตัว เป็นเหน็บชาตามร่างกาย หรือเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้

3.คลื่นไส้และอาเจียนอย่างรุนแรง

4.มีอาการชัก

5.รู้สึกมึนงง มีปัญหาในการพูด บุคลิกภาพและพฤติกรรมผิดปกติไปจากเดิม ไม่กระตือรือร้น

6.มีไข้ หายใจถี่ คอแข็ง หรือมีผื่นขึ้นตามร่างกาย

7.มีอาการปวดหัวร่วมกับปวดตาอย่างมากและตาแดง มองไม่ชัด เห็นภาพซ้อน หรือเกิดจุดบอดในการมองเห็น

8.มีอาการปวดหัวที่ส่งผลให้ตื่นขึ้นกลางดึก

9.มีอายุมากกว่า 55 ปี และเกิดอาการปวดหัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

10.อาการปวดหัวในผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือผู้มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง

 

ว่าด้วยเรื่องของอาการปวดหัว


อาการปวดหัวและอาการขาดวิตามิน D นั้นอาจจะเกี่ยวข้องกัน ในปี ค.ศ. 2009 มีนักวิจัยสองคนจากประเทศอินเดียได้ตีพิมพ์ในวารสาร Headache เรื่องการศึกษาผู้ป่วยที่มีอาการขาดวิตามิน D และอาการปวดศีรษะจากความเครียดเรื้อรัง  ผู้ป่วยทุกรายในการศึกษาครั้งนี้มีระดับวิตามิน D ที่ต่ำมาก (และแทบจะไม่ได้รับยาทั่วไปช่วยบรรเทาอาการปวดหัวเลย
ผู้ป่วยทุกรายได้รับอาหารเสริมรายวัน ซึ่งมีวิตามิน D และแคลเซียม ผลปรากฏว่า อาการปวดหัวหายไปภายในไม่กี่สัปดาห์หลังได้รับการรักษา

แหล่งที่มาข้อมูล :: http://unc-official.com/

อาการปวดหัวผิดปกติ
1.มีอาการปวดหัว หลังจากไอ ก้มตัวออกกำลังกายอย่างหนัก หรือมีเพศสัมพันธ์
2.มีอาการอ่อนแรง วิงเวียนศีรษะ มีปัญหาในการทรงตัว เป็นเหน็บชาตามร่างกาย หรือเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้
3.คลื่นไส้และอาเจียนอย่างรุนแรง
4.มีอาการชัก
5.รู้สึกมึนงง มีปัญหาในการพูด บุคลิกภาพและพฤติกรรมผิดปกติไปจากเดิม ไม่กระตือรือร้น
6.มีไข้ หายใจถี่ คอแข็ง หรือมีผื่นขึ้นตามร่างกาย
7.มีอาการปวดหัวร่วมกับปวดตาอย่างมากและตาแดง มองไม่ชัด เห็นภาพซ้อน หรือเกิดจุดบอดในการมองเห็น
8.มีอาการปวดหัวที่ส่งผลให้ตื่นขึ้นกลางดึก
9.มีอายุมากกว่า 55 ปี และเกิดอาการปวดหัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
10.อาการปวดหัวในผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือผู้มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 
ว่าด้วยเรื่องของอาการปวดหัว

อาการปวดหัวและอาการขาดวิตามิน D นั้นอาจจะเกี่ยวข้องกัน ในปี ค.ศ. 2009 มีนักวิจัยสองคนจากประเทศอินเดียได้ตีพิมพ์ในวารสาร Headache เรื่องการศึกษาผู้ป่วยที่มีอาการขาดวิตามิน D และอาการปวดศีรษะจากความเครียดเรื้อรัง  ผู้ป่วยทุกรายในการศึกษาครั้งนี้มีระดับวิตามิน D ที่ต่ำมาก (และแทบจะไม่ได้รับยาทั่วไปช่วยบรรเทาอาการปวดหัวเลย
ผู้ป่วยทุกรายได้รับอาหารเสริมรายวัน ซึ่งมีวิตามิน D และแคลเซียม ผลปรากฏว่า อาการปวดหัวหายไปภายในไม่กี่สัปดาห์หลังได้รับการรักษา
แหล่งที่มาข้อมูล :: http://unc-official.com/

อาการปวดหัวผิดปกติ

1.มีอาการปวดหัว หลังจากไอ ก้มตัวออกกำลังกายอย่างหนัก หรือมีเพศสัมพันธ์
2.มีอาการอ่อนแรง วิงเวียนศีรษะ มีปัญหาในการทรงตัว เป็นเหน็บชาตามร่างกาย หรือเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้
3.คลื่นไส้และอาเจียนอย่างรุนแรง
4.มีอาการชัก
5.รู้สึกมึนงง มีปัญหาในการพูด บุคลิกภาพและพฤติกรรมผิดปกติไปจากเดิม ไม่กระตือรือร้น
6.มีไข้ หายใจถี่ คอแข็ง หรือมีผื่นขึ้นตามร่างกาย
7.มีอาการปวดหัวร่วมกับปวดตาอย่างมากและตาแดง มองไม่ชัด เห็นภาพซ้อน หรือเกิดจุดบอดในการมองเห็น
8.มีอาการปวดหัวที่ส่งผลให้ตื่นขึ้นกลางดึก
9.มีอายุมากกว่า 55 ปี และเกิดอาการปวดหัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
10.อาการปวดหัวในผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือผู้มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 
ว่าด้วยเรื่องของอาการปวดหัว
 
อาการปวดหัวและอาการขาดวิตามิน D นั้นอาจจะเกี่ยวข้องกัน ในปี ค.ศ. 2009 มีนักวิจัยสองคนจากประเทศอินเดียได้ตีพิมพ์ในวารสาร Headache เรื่องการศึกษาผู้ป่วยที่มีอาการขาดวิตามิน D และอาการปวดศีรษะจากความเครียดเรื้อรัง  ผู้ป่วยทุกรายในการศึกษาครั้งนี้มีระดับวิตามิน D ที่ต่ำมาก (และแทบจะไม่ได้รับยาทั่วไปช่วยบรรเทาอาการปวดหัวเลย
ผู้ป่วยทุกรายได้รับอาหารเสริมรายวัน ซึ่งมีวิตามิน D และแคลเซียม ผลปรากฏว่า อาการปวดหัวหายไปภายในไม่กี่สัปดาห์หลังได้รับการรักษา
แหล่งที่มาข้อมูล :: http://unc-official.com/
UNC Calcium