Menu Close

นิ้วล๊อค ภัยเงียบ มนุษย์เมือง

5 อาการนิ้วล๊อคเป็นอย่างไร?

1.รู้สึกดังกึกเมื่อต้องงอหรือยืดนิ้ว

2.เกิดอาการนิ้วแข็ง ซึ่งมักเกิดขึ้นตอนเช้า

3.รู้สึกตึงและรู้สึกเหมือนมีบางอย่างนูนขึ้นมาตรงโคนของนิ้วที่ล็อค

4.นิ้วล็อคเมื่องอนิ้ว ซึ่งเกิดขึ้นทันทีที่ยืดนิ้วกะทันหั

5.นิ้วล็อคเมื่องอนิ้วโดยไม่สามารถยืดนิ้วกลับมาได้

นิ้วล็อคคืออะไร?

นิ้วล็อค หรือ Trigger Finger เป็นอาการที่นิ้วเกิดล็อคเมื่องอนิ้ว แล้วไม่สามารถกลับมาเหยียดตรงได้ง่ายเกิดจากการอักเสบหนาตัวของปลอกเอ็นกล้ามเนื้อที่นิ้ว ทำให้เอ็นและกล้ามเนื้อที่อยู่ภายในไม่สามารถยืดหดได้ตามปกติ นิ้วก็เกิดการล็อค ไม่สามารถกลับมายืดตรงได้ตามปกติ โดยทั่วไปแล้วนิ้วล็อคมักเกิดขึ้นกับนิ้วโป้ง นิ้วกลาง หรือนิ้วนางหรืออาจเกิดขึ้นกับนิ้วหลายนิ้วและนิ้วมือทั้ง 2 ข้างได้ในเวลาเดียวกัน

วิธีแก้นิ้วล๊อค

1.พักผ่อน พักมือจากการทำกิจกรรมที่ต้องใช้มือออกแรงหรือแบกน้ำหนัก ซ้ำๆ เป็นเวลานานโดยเว้นกิจกรรมดังกล่าวเพื่อพักการใช้งานมืออย่างน้อย 3-4 สัปดาห์

2.แช่น้ำอุ่น 5 นาทีการใช้น้ำอุ่นหรือความร้อน ช่วยทำให้การปวดการอักเสบของกล้ามเนื้อ และนิ้วมือลดน้อยลงทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

3..ออกกำลังกายยืดเส้น เพื่อช่วยให้นิ้วเคลื่อนที่ได้ปกติ ท่าการบริหารยึดเหยียดนิ้วมือร่วมด้วย โดยการกำมือ แบมือ 10 ครั้ง ก็ได้เช่นกัน

4.ใส่อุปกรณ์สำหรับดามนิ้ว การใส่อุปกรณ์สำหรับดามนิ้ว (Splinting)จะช่วยดามนิ้วให้ตรง ไม่งอหรือเหยียดเกินไป อีกทั้งช่วยให้นิ้วได้พัก หากเกิดอาการนิ้วล็อคในตอนเช้าเป็นประจำแพทย์จะให้ใส่อุปกรณ์ดังกล่าวดามนิ้วไว้ตลอดคืน เพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้นิ้วเกร็งหรืองอเข้าไปเองขณะนอนหลับ

5 บริเวณข้อนิ้วมือ ทุกข้อ ใช้นิ้วโป้งกดดันข้อนิ้วมือเข้าจุดศูนย์กลางข้อทั้ง 4 มุม (ล่างซ้ายขวา และบนซ้ายขวา) กดค้างไว้ 10-15 วินาที ทำซ้ำ 3 รอบ

 

สำหรับจุดที่ต้องเน้นใน การนวด คือ

1 บริเวณแขนเหนือข้อมือ
2 นิ้ว (โดยการใช้สองนิ้วมือทาบ)แล้วใช้นิ้วโป้งกดค้างไว้ 10-15 วินาที ทำซ้ำ 3 รอบ
3 บริเวณเนินอุ้งมือที่สูงสุด ทั้ง 2 ข้าง ใช้นิ้วโป้งกดค้างไว้ 10-15 วินาที ทำซ้ำ 3 รอบ
4 บริเวณกึ่งกลางฝ่ามือ ใช้นิ้วโป้งกดค้างไว้ 10-15 วินาที ทำซ้ำ 3 รอบ
5 บริเวณข้อนิ้วมือ ทุกข้อ ใช้นิ้วโป้งกดดันข้อนิ้วมือเข้าจุดศูนย์กลางข้อทั้ง 4 มุม
(ล่างซ้ายขวา และบนซ้ายขวา) กดค้างไว้ 10-15 วินาที ทำซ้ำ 3 รอบ5 บริเวณข้อนิ้วมือ ทุกข้อ ใช้นิ้วโป้งกดดันข้อนิ้วมือเข้าจุดศูนย์กลางข้อทั้ง 4 มุม (ล่างซ้ายขวา
และบนซ้ายขวา) กดค้างไว้ 10-15 วินาที ทำซ้ำ 3 รอบ

 

*ที่มาข้อมูล http://unc-official.com